BTW regeling van 9%

Het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief [webpagina belastingdienst].

Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van huizen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes, blijven belast met het 21%-tarief.

Onder schilderen en stukadoren worden in dit verband verstaan het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen, pasteuze dan wel gelijmde materialen en de daaronder begrepen relevante voorbereidings- en voorbehandelings werkzaamheden voorzover deze activiteiten betrekking hebben op de diensten die schilders of stukadoors in hun hoedanigheid van schilder of stukadoor verrichten.

Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 9%-tarief.

De schilder of stukadoor moet om dat tarief te kunnen toepassen in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de woning ouder is dan 2 jaar.